Muzikál


Vývoj   Divadelní prostory   Úspěch?   Úroveň   Nejvýznamnější muzikály   Použitá literatura


Úvod

    Pojem musical, tedy muzikál v české transkripci, vznikl zkrácením z původního názvu musical comedy. Není tím vůbec řečeno, že libreto muzikálu nutně musí být komediální, tedy humorné. Ba právě naopak. Moderní muzikály se pouštějí i do témat vážných, ožehavých a zásadních. Muzikál je americký vynález, jenž se zrodil na principech evropského divadla. Přetavil je po svém, obohatil novými rytmy a jazzovými hudebními postupy. A vítězně se vydal na celosvětové tažení, přičemž starý kontinent, coby svou pravlast, dobyl zvlášť velkolepě. Nejstarším předchůdcem muzikálu byl ryze anglosaský divadelní žánr zvaný ballad opera, což lze přeložit snad jako opera z popěvků. Dalším prarodičem muzikálu byla féerie, v americké angličtině žánr jménem extravaganza.
    Důvodů, proč se v českých podmínkách začalo muzikálu tak rychle dařit, je hned několik. Především proto, že jsme oproti světu prožívali muzikálový boom se zpožděním několika desítek let. Pokud tu bylo povědomí o kultovních představeních londýnských či broadwayských, tak pouze zprostředkované. Za druhé proto, že půdu muzikálům léta připravovaly nejen tradiční operety, ale zejména hudební komedie, jimiž si tuzemská divadla zpestřovala repertoár a téměř bez výjimky zvyšovala návštěvnost. Za třetí jistě i z toho důvodu, že od přelomu padesátých a šedesátých let byly svéráznou, ač skromnou náhražkou zde zcela nedostatkového žánru studiová divadla malých forem.
    Dle mého názoru je zde ještě je den důležitý fakt, a to ten že v dnešní době lidé nechtějí vidět násilí a krev, kterých je beztak dost v televizi, ale touží se alespoň na chvíli přenést do světa plného hudby, zpěvu, tance, romantiky a podivuhodných efektů, ve kterém většinou dobro vítězí nad zlem, pravda nad lží a láska nad nenávistí.